B 17: Mundua aldatzeko ez da asko behar

Arraina-Ogia(Igandeko ebanjelioa: Jn 6, 1-15)

Asko gara, gaurko munduaren injustiziak kezkatzen omen gaituenak. Munduko ondasunak, alegia, gaizki banatuta daudela, eta ezin omen dugu injustizia hori onartu. Milioika asko goseak eta milioika gutxi gehiegikerian. Jakin badakigu munduko ondasunak aski izango liratekeela denok behar adina izateko, ondasun horiek egoki banatuko balira. Baina, gaizki banatzen ditugu eta emaitza hor dago zital, zuzenkontrako, zapaltzaile eta gizatasun gutxieneko baten desegile. Aita Santu Frantziskok salaketa inportanteak egin ditu Evangelii Gaudium aholku-idazkian, baita Lausato si azken entziklikan ere, ondasunen banaketa zuzenkontrakoari buruz. Teoria mailan ez dut uste eztabaida handirik daukagukeenik.

Baina gero, praktikara gatozenean, hor hasten dira aitzakiak eta burutazio filosofikoak. Gobernuek eta multinazionalek egin beharko omen luteke zerbait, ezer lortzekotan; herri aberatsetako erakunde boteretsuek. Izan ere, zer balio izan lezake, bakoitzak, geure txikian, egin dezakegunak? Guk, daukagun dena emanda ere, zenbat da ba? Gosearen tamainoa ikusita, ur tanta bat besterik ez itsaso handiaren erdian. Gaurko neoliberalismo amorratuaren atzapar ikaragarriak salatu behar omen dira.

Eta burutazio horri ez diot ezetzik esango. Erakunde handi eta boteretsuek badute, noski, zerikusia, eta handia. Baina, zintzoak izan behar genuke auzi honetan. Eta zintzotasun-eskari honen argigarri, gaurko ebanjelioaren adibidea jarri nahi dut, non Jesusek bere ikasgaia garbi uzten digun. «Bada hemen mutiko bat bost ogi eta arrain pare bat dituena; baina zer da hori horrenbesterentzat?». Itxuraz gauza hutsa. Baina, Jesusek badaki gutxi horretatik «behar dena» ateratzen. Eta denek jan zuten ase arte.

Beharrean daudenen aldeko ardura bakoitzarengan hasten da. Jesusek garbi erakusten digu: ez da asko behar, arazoa konpontzeko; bakoitzak dakagun gutxi hori behar da, ez gehiago. «Daukaguntxoa», besteak esan ohi duen bezala. Eta bakoitzak daukaguna guztientzat jarri ahala, mundua beste izaera batera etorriko da. Baina, beti besteek egingo dutenaren esperoan egonda, ez da ezer egiten, ez da ezer aldatzen.

Jesusek «bost ogiak eta arrain gutxi haiek hartu» eta maitasunaren miraria egiten du: gutxia askotu egiten da, ugaldu. Eta emaitza? Denentzat behar adina ez ezik, sobran hasierako bost ogiak baino gehiago! Ebanjelari guztiek garrantzi handia eman zioten pasarte honi, izan ere Jesusen Ebanjelioko mezurik oinarrizkoenetakoa erakusten baitu: maitasunak eta partekatzeak dohaina ugaldu egiten dutela. Eta giza arazo guztien aurrean maitasunaren banaketa dela segitzailearen jokabide jatorra.

Badakit: oso erraza da besteei eskatzea eta besteei jokabide hauek aurpegira botatzea. Kontua da, bakoitzak, neuregandik hasita, barruan maitasunaren ariketa hau egitea. Hala ere, esan behar da hau ez dela boluntarismo estu baten emaitza; hau maitasunaren esperientziak sortzen duen jokabidea da. Eta maitasunaren barne-esperientzia hori ez da dendan erosten. Jainkoak erakusten eta ematen digun dohain eskerga da. Eta mundu berri baten bide berriak horretatik abiatzen dira, txunditzen gaituen maitasun-esperientzia horretatik.

Esperientzia hori lantzen hasten zarenean, Jesusekiko harremana benetakoa egiten hasten zaizunean, barruan harreman berriaren emozioa sortzen zaizunean, orduan mundua aldatzeko behar duzuna ematen zaizu. Ez duzu asko behar. Maitasuna ikasten duzunean, dena ematen ikasten duzu. Daukazun dena, gutxi edo asko. Eta daukazun gutxi hori guztia ematen hasten zarenean, konturatzen zara, mundu berriak behar duena ez dela sistema handien jarduna, bakoitzaren maitasun txikiaren edertasuna baino. Maitasun horren poderio pobrez aldatzen da mundua. Hori bideratu artean, ez dugu aitzakia eta ihesa besterik landuko, eta munduak beti berdin jarraituko du.

«Esaiozue jendeari lurrean esertzeko». Maitasunaren mahaian eseriarazi eta jaten eman: hori da egin behar duguna. Gutxi daukagu. Baina gutxi hori aski izango da denok asetzeko! Mundua aldatzeko ez da asko behar!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.